Investors

Comment to the FSA’s penalty fee decision - 4 November 2021

INFORMATION OM INLÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 1 (”TO1”) OCH SERIE 2 (”TO2”) / INFORMATION ON REDEMPTION OF WARRANTS OF SERIES 1 ("TO1") AND SERIES 2 ("TO2")

Kommuniké från fortsatt årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from continued Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kommuniké från årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from the Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 / Notice to annual general shareholders' meeting, 30th June 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 27 november 2019 / Notice to extra shareholders' meeting, 27th November 2019

Företrädesemission / New share issue with preferential rights 6 – 20 December 2019 (förlängd t.o.m. 28 januari 2020/prolonged until 28 January 2020)